תקנון לפייסבוק

תקנון תחרות לפייסבוק

איך זוכים?

כל מה שעליכם לעשות זה: לתת לנו לייק לעמוד פייסבוק , ובפוסט לכתוב :#קייקימעייןהגושרים, וספרו לנו סיפור מצחיק שקרה לכם במהלך חופשה שלכם …
 
במה זוכים?
חופשה באמצע שבוע או סופ"ש (לבחירה) הכוללת שייט בקייקי מעיין הגושרים, לינה בקמפינג ליד מעיין וטיול טרקטורונים או פיינטבול (לבחירה) לכם ולעוד 5 חברים.
 
מה מותר לספר בתגובה?
משהו מצחיק הזוי או מטורף שקרה לכם או כל מה שעולה לכם בראש…
 
מה אסור לכתוב בתגובה?
מילות נאצה, גסויות, או כל תוכן גזעני או פוגעני כלשהו.

כמה חברים אפשר לצרף לחופשה?
סך הכל 6 אנשים את/ה ועוד 5 חברים לבחירתך.
 
כמה אנשים ייזכו בחופשה?
סך הכל יזכו בחופשה 5 אנשים הראשונים שייקבלו את כמות הלייקים הגבוהה ביותר
כל זוכה רשאי לצרף אליו עד 5 אנשים.
 
מתי מסתיימת התחרות?
 

התחרות עד התאריך 30/6/16.

 

חוקים והערות
*השייט בקיאקים מותר מגיל 5 ומעלה..
*לייקים מזוייפים לא ייחשבו והמועמד יפסל במידה והיו לו לייקים מזוייפים
 
 

*לינה הינה לינת שטח וקמפינג בחניון קייקי מעיין הגושרים על גדות נחל החצבני. יש להצטייד באוהל וציוד קמפינג.

*הזוכים המאושרים בחופשה יצולמו במתחם של הקייקים ויזכו גם בחשיפה בדף פייסבוק של קייקי מעיין הגושרים.

*השתתפות בפעילות מהווה הסכמה מפורשת לתנאי התקנון

שתתפות הנה על דעת המשתתפים בה והחברה לא תשא באחריות על כל נזק שיגרם כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
באחריותם של המשתתפים למלא אחר התנאים להשתתפות בפעילות. החברה לא תשא באחריות על אי ביצוע מלא של תנאי  ההשתתפות.
*הנהלת העמוד רשאית להפסיק, לעצור או לשנות את הפעילות במידה והתגלו מצד המשתתפים מעשים שנעשו בחוסר תום לב,  ולשיקול דעתה הבלעדי, וכן לבצע שינויים בתקנון. במקרה של חשד כלשהו שמשתתף הפר את תנאי תקנון זה:
 שההשתתפות שלו נעשתה או גרמה להפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה.
נעשה שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין.
*שההשתתפות ן\או הזכייה בפרס נעשתה תוך הפרת תנאי תקנון זה עקב שימוש באמצעים כאמור לעיל, לרבות פריצה לאתר, פריצה  לתוכנת התחרות, שינוי או התערבות בדרך פעולתם אשר גרמה לשינוי טבלת הדירוג.
*שינוי דירוג \ הישגים \ מידע של משתתפים אחרים שניקודם שונה ו\או דירוגם הושפע עקב הפעולות כאמור לעיל.
 תהא החברה רשאית לבטל את השתתפותו ו/או זכייתו ו/או לדרוש בחזרה את הפרס של משתתף כאמור ולמשתתף כאמור לא תהיה  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כך.
*הנהלת העמוד רשאית ע"פ שיקול דעתה, לפסול או לבחור משתתף/ת ללא החובה למתן הסברים.
 פרטי המשתתפים בפעילות המצויים בידי החברה במערכת הפעילות\תחרות, לרבות שם הפרופיל, תמונת הפרופיל, פרטים אישיים  שנמסרו, כתובת IP, תמונות שהועלו וכל חומר אחר הקשור במשתתפים הינם הסופיים והמכריעים.
 
*הודעה על הזוכה תפורסם בסטטוס בדף החברה בפייסבוק תוך מספר ימי עסקים מיום סיום הפעילות.
 באחריות הזוכה ליצור קשר עם מפעילי העמוד ו\או נציגי החברה ולהסדיר את קבלת הפרס.
 אין החברה אחראית לפירסום הזכייה בהודעה פרטית, ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי מסירת ההודעה ו\או קבלת הפרס בפועל ע"י  הזוכה.